Welbesteed
Dagbesteding Assen
Indicatie.

Door de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een deel van de zorg.
Om samen met de gemeente helder te krijgen waar u hulp bij nodig heeft, heeft Dagbesteding Wens op Maat een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst helpt u om inzicht te krijgen in welke hulp u nodig hebt. Het helpt u in de voorbereiding met het zogeheten keukentafelgesprek met de gemeente.

U kunt de lijst op www.dagbestedingwensopmaat.nl vinden.

U bepaalt zelf wat u met de ingevulde lijst wilt doen maar het is een handige geheugensteun bij de gesprekken met de gemeente en bij het opstellen van een persoonlijkplan
.
Wanneer u hier nog vragen over heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wilt u bij Welbesteed dagbesteding afnemen dan heeft u een pgb indicatie nodig.