Welbesteed
Dagbesteding Assen.
Welbesteed
Dagbesteding Assen.
Informatie over de activiteiten:
Welbesteed dagbesteding Assen
Welbesteed activiteitencentrum Assen
KvK: 61185183
Welbesteed Dagbesteding Assen. Een multifunctioneel activiteitencentrum Assen.
Welbesteed
Dagbesteding Assen.
Welbesteed Assen
Venestraat 89
9402 GK, Assen

Tel: 0592-343826
Mail: info@welbesteed.nl
De winkel van Welbesteed heet ook Welbesteed. Deze naam is bewust
gekozen om kosten te besparen en om de integratie tussen dagbesteding
en winkel te benadrukken.

Op dit moment verkopen we ook producten in consignatie (voor
anderen).

We maken samen de producten die we gaan verkopen. We bouwen het
samen op en houden het samen in stand. Het is een samenwerking.

Naast de producten die we verkopen zal er ook
een koffiehoek zijn voor mensen die binnen
wandelen en toe zijn aan een rustmoment.

De producten die we verkopen zijn planten
van eigen kweek, producten die we zelf gemaakt
hebben en producten die we "opgeleukt" hebben.
Welbesteed Dagbesteding Assen. Een multifunctioneel activiteitencentrum Assen.