Welbesteed
Dagbesteding Assen.
Welbesteed
Dagbesteding Assen.
Welbesteed dagbesteding Assen
Welbesteed activiteitencentrum Assen
KvK: 61185183
Welbesteed Dagbesteding Assen. Een multifunctioneel activiteitencentrum Assen.
Welbesteed Assen
Venestraat 89
9402 GK, Assen

Tel: 0592-343826
Mail: info@welbesteed.nl
Door de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een deel van de zorg.
Om samen met de gemeente helder te krijgen waar u hulp bij nodig heeft, heeft Dagbesteding Wens op Maat een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst helpt u om inzicht te krijgen in welke hulp u nodig hebt. Het helpt u in de voorbereiding met het zogeheten keukentafelgesprek met de gemeente.

U kunt de lijst op www.dagbestedingwensopmaat.nl vinden.

U bepaalt zelf wat u met de ingevulde lijst wilt doen maar het is een handige geheugensteun bij de gesprekken met de gemeente en bij het opstellen van een persoonlijkplan
.
Wanneer u hier nog vragen over heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.